Anh Hồ Thảo Nguyên là một nhân sự có đã thâm niên của công ty.  Anh tốt nghiệp trường Đại Học Văn Hóa chuyên ngành Quản Lý Văn Hóa. Sau khi tốt nghiệp anh đã có nhiều năm làm việc để học hỏi, tích lỹ kinh nghiệp và phát triển bản thân.

Tháng 3/2019 anh gia nhập công ty Expertrans Global ở vị trí Quản lý Dự Án. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở các vị trí khác nhau tại công ty như Nhân viên Kinh doanh, Trưởng phòng Marketing,… Hiện tại, Anh đang đảm nhiệm vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh.

Nhận báo giá ngay
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-115449833-1'); !function(s,u,b,i,z){var o,t,r,y;s[i]||(s._sbzaccid=z,s[i]=function(){s[i].q.push(arguments)},s[i].q=[],s[i]("setAccount",z),r=["widget.subiz.net","storage.googleapis"+(t=".com"),"app.sbz.workers.dev",i+"a"+(o=function(k,t){var n=t<=6?5:o(k,t-1)+o(k,t-3);return k!==t?n:n.toString(32)})(20,20)+t,i+"b"+o(30,30)+t,i+"c"+o(40,40)+t],(y=function(k){var t,n;s._subiz_init_2094850928430||r[k]&&(t=u.createElement(b),n=u.getElementsByTagName(b)[0],t.async=1,t.src="https://"+r[k]+"/sbz/app.js?accid="+z,n.parentNode.insertBefore(t,n),setTimeout(y,2e3,k+1))})(0))}(window,document,"script","subiz","acokihlyiulzzxo18d10")