Y dược được biết đến như một lĩnh vực khó khăn và thách thức trong việc chuyển đổi ngôn ngữ, đặc biệt là phiên dịch. Phiên dịch viên của ExperTrans Global không chỉ có kiến thức về ngôn ngữ và còn phải nắm được kiến thức cơ bản về y dược. ExperTrans Global đã thực hiện các dịch vụ chuyển đổi ngôn ngữ cho khách hàng từ tiếng Anh sang tiếng Indonesia (Bahasa) trong một dự án kéo dài 3 tuần ở Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (Agency for Science, Technology and Research, Singapore). Mặc dù lịch làm việc rất bận rộn và liên tục. chúng tôi vẫn đảm bảo sự thành công của “Chương trình thử nghiệm lâm sàng khu vực” tại Indonesia.

agency-for-science-technology-and-research.png

Nhận báo giá ngay
092 605 1999